نمای کامپوزیت

نمای کامپوزیت
۶ شهریور ۱۳۹۹

نمای کامپوزیت

اولین بار در کشور آلمان بود که نمای کامپوزیت ابداع شد و به‌خاطر کیفیت مناسب و نداشتن محدودیت در طراحی و اجرایش مورد استقبال شدید مهندسین معمار و ساختمانی قرار گرفت.
با ظهور مدرنیسم در معماری استفاده از مصالح پیشرفته و سبک بیش از پیش مورد توجه مهندسین معماری و طراحان و مجریان ساختمانی قرار گرفت و ورق‌های کامپوزیت آلومینیومی به یکی از مناسب‌ترین مصالح مورد استفاده در نماهای ساختمانی بدل شد.