قیمت فولاد صادراتی ایران

روند قیمت فولاد صادراتی ایران
۱۰ شهریور ۱۳۹۹

روند قیمت فولاد صادراتی ایران

قیمت‌های منتشرشده توسط متال بولتن نشان می‌دهد که قیمت فوبِ اسلب صادراتی ایران در هفته جاری، تغییری نسبت به هفته‌ی پیش را تجربه نکرده است و در طیف هر تن۳۹۰ تا ۳۹۵ دلار مورد معامله قرار گرفته است. بر این اساس، در هفته اول شهریور میانگین قیمت فوبِ بیلت صادراتی ایران در بنادر کشور ۳۹۲.۵ دلار به ازای هر تن بود که رشد ۰.۳ درصدی را نسبت به قیمت‌های هفته‌ی آخر مرداد نشان داد.